SURGEO s.r.o. Tel.: +420 518 333 344, 345
Plucárna 3560/1
69501 Hodonín E-mail: surgeo@surgeo.cz

Firma

Historie SURGEO s.r.o.

Společnost SURGEO s.r.o. vznikla počátkem roku 1994 v Hodoníně. Jádro firmy vytvořili bývalí pracovníci odboru důlního měřiče a geologa bývalých Jihomoravských lignitových dolů, s. p., Hodonín.

Pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti, zejména v regionu jižní Moravy, neboť zejména zakládající společníci firmy se touto náročnou, odpovědnou a vysoce kvalifikovanou činností zabývají již dlouhou řadu let.

Činnost SURGEO s.r.o.

Naše společnost se zabývá prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, projekční činností (rekultivace, vodní stavby a pozemkové úpravy), skenováním, digitalizací a zpracováním grafických a atributových dat pro systémy GIS, digitalizací rozsáhlých mapových a výkresových archivů a dalšími činnostmi. Vlastníme oprávnění k ověřování výsledků veškerých zeměměřických činností, oprávnění k projektování pozemkových úprav, oprávnění k projektování a provádění hornické činnosti a prací prováděných hornickým způsobem, výkonu geologických prací a dále oprávnění hlavního důlního měřiče.

Činnost firmy se dále rozšířila o skenovací práce v širokém sortimentu v souvislosti s archivním zpracováváním dat, digitalizací a zpracováním elektronických dat, zpracováním dat pro systémy GIS a tvorbu elektronických publikací. Prakticky ve všech oborech činnosti firmy začaly být uplatňovány technologie GIS.

Filozofie SURGEO s.r.o.

Firma byla od počátku budována jako víceoborová. Umožňuje to profesní skladba zaměstnanců a organizační struktura firmy. Velká část zaměstnanců je zaměřena víceprofesně.

Odborná činnost je členěna do tří základních oborů, garantovaných oborovými manažery. Jmenovitě se jedná o tyto obory:

  • zeměměřictví, geodezie, kartografie a důlní měřictví, elektronické zpracování dat
  • geologie, hydrogeologie, ložisková, inženýrská geologie
  • projekce (pozemkové úpravy, hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem)

Šíře nabídky prací společnosti SURGEO s.r.o. umožňuje řešit velký počet zakázek nejrůznějšího charakteru a uspokojit mnoho zákazníků z různých sfér.

Kontaktní formulář

Máte zájem o kalkulaci nebo o jiné informace? Pošlete nám e-mail, ozveme se Vám:* - povinné položky
frame-scrollup