SURGEO s.r.o. Tel.: +420 518 333 344, 345
Plucárna 3560/1
69501 Hodonín E-mail: surgeo@surgeo.cz

Geologické práce

Poskytujeme následující geologické práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie a ochrany životního prostředí:

 • Hydrogeologický průzkum, posudky na vsakování srážkových i odpadních vod
 • Inženýrskogeologický průzkum pro zakládání staveb
 • Zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zájmových území
 • Vyhledávání lokalit vhodných pro vybudování zdrojů pitné a užitkové vody
 • Realizace vodních zdrojů (jímací vrty a studny), jejich kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení
 • Vypracování návrhů pásem ochrany vodních zdrojů
 • Provedení a vyhodnocení čerpacích zkoušek
 • Průzkum ložisek nerostných surovin a výpočet jejich zásob
 • Geologická a hydrogeologická služba při realizaci báňských děl a prací prováděných hornickým způsobem
 • Návrhy odvodňování ložisek nerostných surovin, včetně sledování a vyhodnocování průběhu odvodnění ložiska
 • Návrhy na odvodňování stavebních jam a staveb všeho druhu
 • Hydrogeologické posudky všeho druhu
 • Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na podzemní zdroje vody
 • Řešení střetů zájmů mezi ochranou podzemních vod a jinou činností
 • Zjišťování kontaminace podzemních a povrchových vod, sedimentů a půd
 • Stanovení způsobů ochrany přírodního prostředí před znečištěním
 • Návrh a realizace indikačního systému vrtů v okolí znečištění
 • Vzorkování indikačních vrtů a posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí

Ceny za uvedené práce jsou smluvní a stanovují se individuálně.
Poptejte bezplatně naše služby

Kontaktní formulář

Máte zájem o kalkulaci nebo o jiné informace? Pošlete nám e-mail, ozveme se Vám:* - povinné položky
frame-scrollup