SURGEO s.r.o. Tel.: +420 518 333 344, 345
Plucárna 3560/1
69501 Hodonín E-mail: surgeo@surgeo.cz

Zeměměřictví

Provádíme následující zeměměřické práce:

 • Zhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemku či zanesení stavby do katastru nemovitostí
 • Vytýčení hranic pozemků
 • Vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost, polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu, vytvoření digitálního modelu terénu (DMT)
 • Veškeré služby geodeta

Práce v oblasti inženýrské geodézie:

 • vytýčení staveb, terénní úpravy
 • zaměření skutečného stavu provedení staveb
 • zaměření a výpočet geometrických parametrů jeřábových drah
 • sledování a výpočty kubatur skládek, hald apod.
 • Měření a výpočty pořadů a bodů podrobných polohových a výškových bodových polí, stabilizace bodů, měření GPS
 • Zhotovení účelových map velkých měřítek
 • Zhotovení základních plánů závodů, měst a obcí v digitální formě
 • Digitální zaměření inženýrských sítí
 • Zaměření skutečného stavu pro projekty pozemkových úprav
 • Zaměření hřbitovů, zpracování digitální databáze

Kontaktní formulář

Máte zájem o kalkulaci nebo o jiné informace? Pošlete nám e-mail, ozveme se Vám:* - povinné položky
frame-scrollup