SURGEO s.r.o. Tel.: +420 518 333 344, 345
Plucárna 3560/1
69501 Hodonín E-mail: surgeo@surgeo.cz

Geologické práce

Práce většího rozsahu v oboru geologie:

 • Ukončení těžby lignitu v kyjovské sloji, závěrečná zpráva
 • Ukončení těžby lignitu v dubňanské sloji (dobývací prostor Dubňany), závěrečná zpráva
 • Sledování a vyhodnocování nárůstu hladiny vody ve zvodněných kolektorech dubňanské sloje (bývalý DP Dubňany) od roku 1994 - doposud
 • Sledování a vyhodnocování nárůstu hladiny vody ve zvodněných kolektorech kyjovské sloje (bývalý DP Šardice) od roku 1994 - doposud
 • Inženýrskogeologický průzkum v areálu ZŠ T.G.M. v Hovoranech
 • Inženýrskogeologický průzkum pro domov důchodců v Hodoníně
 • Čejkovice - TKO Remíz - monitorovací vrt HP - 3
 • Inženýrskogeologický průzkum pro ČOV I a II v Moravské Nové Vsi
 • Inženýrskogeologický průzkum pro 1.a 2. etapu výstavby v Lužicích-Vinohrádkách
 • Výpočet zásob lignitu v prostoru obce Prušánky
 • Operativní výpočet zásob lignitu v DP Hodonín k 1.1.1995
 • Hydrogeologická studie odvodnění SV části dolového pole Dolu Mír
 • Komplexní řešení zahlazování následků hornické činnosti Jihomoravský lignitový revír - studie
 • Projekty geologickoprůzkumných prací
  • Průzkumný hydrogeologický vrt U-1, k.ú. Určice
  • Průzkumný technický vrt M-1, k.ú. Komín
  • Vojenský újezd Březina – vrt B-1
  • Průzkumné vrty TV-1 až TV-4, k.ú. České Heřmanice
 • Břeclav – Tvrdonice, plynovod DN 1000, ig průzkum
 • Hydrogeologické poměry v lokalitě bývalého dolu Žofie, k.ú. Milotice u Kyjova
 • Vyhodnocení výsledků vzorkování monitorovacích vrtů na skládkách dřevního odpadu firmy Ploma, a.s., souhrnná zpráva
 • Hodonín – Cihelna, vzorkování cihlářské suroviny
 • Důl František Šušák, těžní jáma František, hornickogeologické posouzení
 • Pískovna a štěrkovna Mistřín, vyhodnocení výsledků vzorkování
 • Vliv nástupu hladiny podzemní vody na zlikvidovaná HDD, hydrogeologická studie
 • Šardice – štola ÚZ, ig průzkum
 • Vsakování odpadních vod, p.č. 3528/307, k.ú. Zaječí
 • Důl Mír Mikulčice,DP Hodonín, odborné posouzení hydrogeologické situace
 • Dědičná štola, k.ú. Čejč, hydrogeologické posouzení
 • Těšice – sklepy, průzkumný vrt T-1, ložiskový průzkum
 • ZTV Tvarožná Lhota, ig průzkum
 • Moravany – vodojem 2.etapa, ig a hg průzkum
 • Hřbitov Lovčice – rozšíření, hydrogeologické posouzení
 • Mapy poddolovaných území JLD, rešerše
 • Technický vrt TV-1 pro primární okruh tepelného čerpadla, k.ú. Trutnov, závěrečná zpráva
 • Důl Čirikovac (Srbsko) - odvodňování, hydrogeologické posouzení
 • Podivín – ŘSD, p.č. 1783/1, hg průzkum

Kontaktní formulář

Máte zájem o kalkulaci nebo o jiné informace? Pošlete nám e-mail, ozveme se Vám:* - povinné položky
frame-scrollup