SURGEO s.r.o. Tel.: +420 518 333 344, 345
Plucárna 3560/1
69501 Hodonín E-mail: surgeo@surgeo.cz

Lidé

GEODETICKÉ PRÁCE

Ing. Petr Duroň518 333 345603 522 891
Ing.Marián Čulen518 333 346603 842 690
 • Výškové a polohové vytýčení stavby
 • Rozdělení pozemků, vytýčení vlastnických hranic pozemků
 • Geometrické plány – zaměření novostavby pro kolaudaci, pro poskytnutí úvěru
 • Vypracování podkladů pro projekční činnost, polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu, vytvoření digitálního modelu terénu (DMT)
 • Digitální zaměření inženýrských sítí, sledování a výpočty kubatur skládek
 • Určení polohových souřadnic bodů v S-JTSK metodou GPS pro velmi přesné určení polohy bodu
 • Veškeré geodetické práce dle požadavku zákazníka
 • Projektování pozemkových úprav

GEOLOGICKÉ PRÁCE

Ing. Miloslav Machalínek518 333 344603 535 301
 • Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb, hydrogeologický a ložiskový průzkum
 • Posuzování stavenišť, inženýrskogeologické a hydrogeologické posudky
 • Hydrogeologické posudky na vsakování srážkových a odpadních vod
 • Projektování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Projekty studní, jímacích objektů a technických vrtů pro tepelná čerpadla

Skenování GIS

Marek Hvorecký518 333 347603 535 302, 731 495 593
 • Elektronické zpracování dat – velkorozměrové skenování, digitalizace
 • Tvorba geografických informačních systémů
 • Vytváření elektronických publikací
 • Velkoformátové barevné skenování mapových podkladů, stavebních výkresů a jiných dokumentů na barevném skeneru Contex FSC 5010 DSP Color
 • Skenování kinofilmů – negativů i diapozitivů, fotografií včetně tisku
 • Digitální zpracování archivů – archivace dat

Kontaktní formulář

Máte zájem o kalkulaci nebo o jiné informace? Pošlete nám e-mail, ozveme se Vám:* - povinné položky
frame-scrollup