SURGEO s.r.o. Tel.: +420 518 333 344, 345
Plucárna 3560/1
69501 Hodonín E-mail: surgeo@surgeo.cz

Zeměměřictví

Příklady vybraných geodetických prací:

 • Geodetické a projekční práce při jednoduchých pozemkových úpravách v tratích
  • Přední - I.etapa, Újezdky, Záhumenice - k.ú. Hrubá Vrbka
  • Pod Obecním a U Kapličky - k.ú. Dolní Věstonice
  • Ochranky a Floriánky - k.ú. Blatnice
  • Stéblov - k.ú. Kyjov a Skoronice
  • Malé louky a Obora - k.ú. Mistřín
  • Kraviny - k.ú. Svatobořice
  • Panský újezd - k.ú. Prušánky
  • U Křížového sklepa - k.ú. Valtice
  • Viniční tratě v k.ú. Drnholec, Lipov, Petrov, Rakvice
  • V Dolních u studně – k.ú, Rohatec
  • Komplexní pozemková úprava v k.ú. Labuty
  • U Sklepů - k.ú. Brod nad Dyjí
 • Vyhotovení geometrických plánů na areály závodů a jiných objektů JLD s.p. Hodonín a příprava podkladů pro privatizaci státního podniku
 • Vyhotovení geometrických plánů na veškeré majetky Státního statku Veselí nad Moravou, areály farem, identifikace vlastníků atd. jako podklady pro privatizaci
 • Geometrický plán pro předání rozsáhlého území po biologické rekultivaci v k.ú. Mutěnice původním vlastníkům v původních hranicích
 • Zaměření a GP s identifikací cca 30 ha lesa v k.ú. Lovčice (zvláště chráněné území)
 • Zaměření a GP s identifikací - rybníky v k.ú. Ježov a Kostelec meliorační náhony a kanály v k.ú. Veselí nad Moravou cca 6 km liniových objektů
 • Areály závodů Lacrum Hodonín, Akra Lužice, farma Lužice, Tomáš Ratíškovice, Varmuža Hodonín
 • Vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání rekonstrukce komunikace v k.ú. Ždánice a Velká nad Veličkou
 • Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání sídliště Jihový-chod v Hodoníně
 • Zaměření a geometrický plán areálu ZOO v Hodoníně
 • Veškeré zeměměřické práce při výstavbě nového průmyslového závodu TEXTRON v Hodoníně
 • Zaměření a výpočty geometrických parametrů jeřábových drah v areálu firmy LIKOL v Dubňanech
 • Tvorba základního bodového pole pro připojení dolů
  • Důl Máj v k.ú. Dubňany
  • Důl Mír v k.ú. Mikulčice
 • Tvorba základních map závodů
  • Areál závodu Dukla v Šardicích - cca 5,5 ha
  • Areál ÚZ v Šardicích - 7,5 ha
  • Areál Máj v Dubňanech - 11 ha
  • Areál Mír v Mikulčicích - 10 ha
 • Mapa telekomunikací - obcí Lužice, Mikulčice, Josefov, Ratíškovice, Vacenovice, Milotice, Kyjov (část)
 • Polohopisné a výškopisné zaměření a digitální zpracování jako podklad pro projekty kanalizace, rekultivace aj
  • Příčky - k.ú. Šardice
  • Moravská Nová Ves
  • Strážnice
 • Účelová mapa - podklad pro projekt kanalizačního výtlačného řádu Rohatec - Hodonín cca 3 km intravilán a 3 km extravilán
  • Jarohněvický rybník - k.ú. Dubňany
  • Tvorba účelové mapy města Hodonín cca 200 ha intravilán

1996 - doposud – Periodické zaměření, vytvoření digitálního modelu terénu a výpočet kubatury na skládce TKO Těmice - EKOR s.r.o.

1997 - doposud - Periodické zaměření, vytvoření digitálního modelu terénu a výpočet kubatury na skládce TKO Velké Pavlovice Hantály a.s.

2000 - 2014 – Periodické měření základen na poddolovaných území v k.ú. Kyjov, Lužice, Rohatec a Ratíškovice – velmi přesná nivelace - DIAMO, s.p.

2007 - Vytyčování na stavbě, DSPS - SLOVKORD a.s. v Senici - Slovensko - Stavitelství DE

2009 - Dokumentace skutečného provedení staveb – Obec Stavěšice - obnova přípojek NN - Němeček Elektromontáž a.s.

2010 - Vytyčování kanalizace v obci Korytná - VHS Javorník

2011 - Vytyčovací práce na stavbě, DSPS, geometrický plán - OD Kaufland,Veselí nad Mor. - STAVEX TOP CZ s.r.o.,

2012 - Geometrický plán –věcné břemeno plynovodu v k.ú. Lužice - Obec Lužice

2012 - Geometrický plán a ZPMZ - cyklostezka Mutěnice - Kyjov - Svazek obcí Mutěnka

2012 - Geometrický plán – věcné břemeno plynovodu v k.ú. Moravská Nová Ves - SPP Storage

2012 - Vytyčovací práce na stavbě, DSPS, VPN - Protipovodňová opatření - hráz, přístaviště k.ú. Rohatec - EUROVIA CS a.s.

2012 - DSPS - Navýšení hráze Moravy, geometrický plán k.ú. Lanžhot - VHS Javorník

2012 - Vytyčování, DSPS, geometrický plán - Votovický potok k.ú. Buková u Bernartic - ALGOMAN s.r.o.

2012 - Vytyčovací práce na stavbě - Rekonstrukce a dostavba výrobního areálu RUUKKI Slovakia, s.r.o. v Holíči - Slovensko - TOPGEO s.r.o.

2013 - Geometrický plán-věcné břemeno elektrického vedení - k.ú. Dolní Bojanovice - SPP Storage

2013 - Vytyčení vlastnických hranic pozemků v k.ú. Hustopeče, Bořetice, Hlohovec, Bavory, Rakvice - SPÚ Břeclav

2013 - Vytyčovací práce na stavbě a geometrický plán, Centrum služeb pro seniory Kyjov - MSO servis s.r.o.

2013 - doposud - Geodetické práce na dostavbě 3. a 4. bloku jaderné elektrárny v Mochovcích - Inžinierske stavby, a. s. Košice, CHEMCOMEX, a.s., MBL a.s.

2014 - Polohopisné a výškopisné zaměření areálu farmy a kompostárny ZERA a.s. Ratíškovice - FARMTEC a.s.

2014 - Vytyčení vlastnických hranic pozemků k.ú. Milotice - SPÚ Hodonín

2014 - Geometrický plán-věcné břemeno elektrického vedení - k.ú. Starovice - MDP GEO s.r.o.

2014 - Geometrický plán-dělení parcel, věcné břemeno - k.ú.Borkovany - MND a.s. Hodonín

2014 - Polohopisné a výškopisné zaměření pravého břehu Baťova kanálu (I/55-řeka Morava) - Obce pro Baťův kanál DSO

2014 - Polohopisné a výškopisné zaměření části areálu Nemocnice Kyjov - Nemocnice Kyjov

2015 - Polohopis – výškopis sesuvů břehů komunikace III/42117, Obec Dolní Věstonice

Kontaktní formulář

Máte zájem o kalkulaci nebo o jiné informace? Pošlete nám e-mail, ozveme se Vám:* - povinné položky
frame-scrollup